ประกาศจากทางร้าน

ก่อนตัดสินใจซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

ศูนย์จำหน่าย ปลีก/ส่ง จานดาวเทียม

          ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า newcomsat เป็นผู้จำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับสถานี หรือผู้จัดทำรายการช่องสัญญาณดาวเทียม การเพิ่ม/ลด ช่องรายการดาวเทียม จึงขึ้นอยู่กับผู้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม ช่องรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งไม่ได้อยู่ในการรับประกัน หากแต่ถ้าท่านต้องการอัพช่องรายการให้เป็นปัจจุบันทาง newcomsat ยินดีจูนช่องให้ท่านฟรีถ้าอุปกรณ์นั้นๆใด้ซื้อจาก newcomsat

      การตัดสินใจซื้อสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม กรุณาสอบถามรายละเอียดจากผู้ขายว่า สินค้ายี่ห้อใด รุ่นใด ประเภทใด ที่เหมาะสมกับท่าน และสิ่งสำคัญที่สุดคือ จุดประสงค์ของท่านมีความต้องการในการรับชมรายการใดทาง newcomsat จึงจะสามารถจัดชุดให้กับท่านได้ เพื่อให้ท่านได้พึงพอใจมากที่สุด

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ